Veradigm Inc (MDRX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 350 062 167 587 551 004 648 307
Kapitał własny w tys. USD 1 408 140 1 666 240 1 285 190 1 551 110
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,20 0,09 0,30 0,29

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $350 062K ÷ ($350 062K + $1 408 140K)
= 0,20


Analiza porównawcza

2021