Veradigm Inc (MDRX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 492 597 500 164 82 782 188 351 214 179 229 254 513 400 531 104
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 139 837 140 550 111 353 243 753 247 717 271 019 235 438 242 981
Należności w tys. USD 169 029 166 746 170 497 327 069 340 924 338 587 384 489 372 776
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 253 091 256 328 646 855 547 082 566 940 596 079 880 336 934 777
Wskaźnik płynności szybkiej 3,17 3,15 0,56 1,39 1,42 1,41 1,29 1,23

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($492 597K + $139 837K + $169 029K) ÷ $253 091K
= 3,17


Analiza porównawcza

2022/Q3