Allscripts Healthcare Solutions Inc (MDRX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 761 342 1 153 220 841 262 858 965 845 834
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 547 082 934 777 1 210 690 797 730 868 267
Wskaźnik płynności bieżącej 1,39 1,23 0,69 1,08 0,97

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $761 342K ÷ $547 082K
= 1,39


Analiza porównawcza

2021