Veradigm Inc (MDRX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 503 040 1 502 700 1 771 680 1 749 960 1 806 340
Property, plant and equipment w tys. USD 47 902 72 162 88 339 121 913 165 603
Rotacja aktywów trwałych 31,38 20,82 20,06 14,35 10,91

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 503 040K ÷ $47 902K
= 31,38


Analiza porównawcza

2021