Moody`s Corp. (MCO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 859 000 1 902 000 2 696 000 1 930 000 1 817 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 583 000 389 000 383 000 330 000 282 300
Należności w tys. USD 1 652 000 1 720 000 1 430 000 1 419 000 1 287 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 375 000 2 496 000 2 222 000 1 912 000 2 098 500
Wskaźnik płynności szybkiej 1,72 1,61 2,03 1,92 1,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 859 000K + $583 000K + $1 652 000K) ÷ $2 375 000K
= 1,72