Moody`s Corp. (MCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 859 000 1 745 000 1 703 000 1 853 000 1 902 000 2 343 000 2 897 000 2 865 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 583 000 463 000 515 000 385 000 389 000 323 000 379 000 333 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 375 000 2 066 000 2 755 000 2 988 000 2 496 000 2 793 000 2 050 000 2 154 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,03 1,07 0,81 0,75 0,92 0,95 1,60 1,48

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 859 000K + $583 000K) ÷ $2 375 000K
= 1,03