Moody`s Corp. (MCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 902 000 2 696 000 1 930 000 1 817 500 1 183 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 389 000 383 000 330 000 282 300 250 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 496 000 2 222 000 1 912 000 2 098 500 2 063 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,92 1,39 1,18 1,00 0,69

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 902 000K + $389 000K) ÷ $2 496 000K
= 0,92