Moody`s Corp. (MCO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 094 000 4 011 000 4 509 000 3 679 000 3 386 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 375 000 2 496 000 2 222 000 1 912 000 2 098 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,72 1,61 2,03 1,92 1,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 094 000K ÷ $2 375 000K
= 1,72