Moody`s Corp. (MCO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 218 000 5 371 000 4 829 000 4 442 700 4 204 100
Property, plant and equipment w tys. USD 347 000 278 000 292 000 320 400 325 100
Rotacja aktywów trwałych 17,92 19,32 16,54 13,87 12,93

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 218 000K ÷ $347 000K
= 17,92