Moody`s Corp. (MCO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 468 000 6 218 000 5 371 000 4 829 000 4 442 700
Aktywa razem w tys. USD 14 349 000 14 680 000 12 409 000 10 265 000 9 526 200
Rotacja aktywów razem 0,38 0,42 0,43 0,47 0,47

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 468 000K ÷ $14 349 000K
= 0,38