Macerich Co. (MAC)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -66 924 13 410 -231 251 95 630 58 914
Kapitał własny w tys. USD 2 865 770 3 046 870 2 257 050 2 632 260 2 950 230
ROE -2,34% 0,44% -10,25% 3,63% 2,00%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-66 924K ÷ $2 865 770K
= -2,34%


Analiza porównawcza

2022