Macerich Co. (MAC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -66 924 13 410 -231 251 95 630 58 914
Aktywa razem w tys. USD 8 094 140 8 345 660 9 184 000 8 853 570 9 026 810
ROA -0,83% 0,16% -2,52% 1,08% 0,65%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-66 924K ÷ $8 094 140K
= -0,83%


Analiza porównawcza

2022