Macerich Co. (MAC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 144 779 125 368 61 051 205 798 227 751
Aktywa razem w tys. USD 8 094 140 8 345 660 9 184 000 8 853 570 9 026 810
Operacyjny ROA 1,79% 1,50% 0,66% 2,32% 2,52%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $144 779K ÷ $8 094 140K
= 1,79%


Analiza porównawcza

2022