Macerich Co. (MAC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 100 320 112 454 465 297 100 005 102 711
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 186 892 211 361 240 806 150 192 208 673
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 502 945 441 442 177 206 424 524 477 431
Wskaźnik płynności szybkiej 0,57 0,73 3,98 0,59 0,65

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($100 320K + $0K + $186 892K) ÷ $502 945K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022