Macerich Co. (MAC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 100 320 112 454 465 297 100 005 102 711
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 502 945 441 442 177 206 424 524 477 431
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,20 0,25 2,63 0,24 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($100 320K + $0K) ÷ $502 945K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022