Macerich Co. (MAC)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 859 164 847 437 786 026 927 462 960 351
Należności w tys. USD 186 892 211 361 240 806 150 192 208 673
Rotacja należności 4,60 4,01 3,26 6,18 4,60

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $859 164K ÷ $186 892K
= 4,60


Analiza porównawcza

2022