Macerich Co. (MAC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 859 164 847 437 786 026 927 462 960 351
Property, plant and equipment w tys. USD 6 127 790 6 284 210 6 694 580 6 643 510 6 785 780
Rotacja aktywów trwałych 0,14 0,13 0,12 0,14 0,14

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $859 164K ÷ $6 127 790K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022