Macerich Co. (MAC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 859 164 847 437 786 026 927 462 960 351
Aktywa razem w tys. USD 8 094 140 8 345 660 9 184 000 8 853 570 9 026 810
Rotacja aktywów razem 0,11 0,10 0,09 0,10 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $859 164K ÷ $8 094 140K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022