Mastercard Incorporated (MA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 408 000 7 894 000 10 596 000 7 676 000 8 378 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 346 000 2 271 000 1 883 000 1 763 000 1 432 000
Należności w tys. USD 4 695 000 4 325 000 4 352 000 5 509 000 4 728 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 14 171 000 13 162 000 11 847 000 11 904 000 11 593 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,02 1,10 1,42 1,26 1,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 408 000K + $2 346 000K + $4 695 000K) ÷ $14 171 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Mastercard Incorporated
MA
1,02
Fleetcor Technologies Inc
FLT
0,87
PayPal Holdings Inc
PYPL
1,11
Visa Inc
V
1,25
Western Union Company
WU
1,02