Mastercard Incorporated (MA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 15 788 000 10 596 000 7 676 000 8 378 000 7 782 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 542 000 1 883 000 1 763 000 1 432 000 1 040 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 324 000 11 847 000 11 904 000 11 593 000 8 793 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 1,05 0,79 0,85 1,00

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($15 788 000K + $4 542 000K) ÷ $26 324 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2021