Mastercard Incorporated (MA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 37 768 000 15 301 000 16 883 000 14 950 000 12 497 000
Aktywa razem w tys. USD 75 338 000 33 584 000 29 236 000 24 860 000 21 329 000
Rotacja aktywów razem 0,50 0,46 0,58 0,60 0,59

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $37 768 000K ÷ $75 338 000K
= 0,50


Analiza porównawcza

2021