Liveperson Inc (LPSN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 574 238 538 432 179 012 0 0
Kapitał własny w tys. USD 349 437 243 934 148 535 170 729 140 063
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,64 2,21 1,21 0,00 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $574 238K ÷ $349 437K
= 1,64


Analiza porównawcza

2021