Liveperson Inc (LPSN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 391 781 521 846 654 152 176 523 66 449
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 164 20 626 14 236 13 964 22 613
Należności w tys. USD 86 537 93 804 80 423 87 620 46 023
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 253 754 223 427 208 551 170 433 113 851
Wskaźnik płynności szybkiej 1,98 2,85 3,59 1,63 1,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($391 781K + $24 164K + $86 537K) ÷ $253 754K
= 1,98


Analiza porównawcza

2022