Liveperson Inc (LPSN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 391 781 521 846 654 152 176 523 66 449
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 164 20 626 14 236 13 964 22 613
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 253 754 223 427 208 551 170 433 113 851
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,64 2,43 3,20 1,12 0,78

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($391 781K + $24 164K) ÷ $253 754K
= 1,64


Analiza porównawcza

2022