Liveperson Inc (LPSN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 533 466 636 276 748 811 278 107 135 085
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 253 754 223 427 208 551 170 433 113 851
Wskaźnik płynności bieżącej 2,10 2,85 3,59 1,63 1,19

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $533 466K ÷ $253 754K
= 2,10


Analiza porównawcza

2022