Liveperson Inc (LPSN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 184 699 156 880 106 268 78 878 62 479
Zobowiązania handlowe w tys. USD 25 303 16 942 14 115 12 302 8 174
Rotacja zobowiązań 7,30 9,26 7,53 6,41 7,64

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $184 699K ÷ $25 303K
= 7,30


Analiza porównawcza

2022