Liveperson Inc (LPSN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 514 800 469 624 366 620 291 609 249 838
Property, plant and equipment w tys. USD 126 499 124 726 106 055 76 236 43 735
Rotacja aktywów trwałych 4,07 3,77 3,46 3,83 5,71

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $514 800K ÷ $126 499K
= 4,07


Analiza porównawcza

2022