Liveperson Inc (LPSN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 514 800 469 624 366 620 291 609 249 838
Aktywa razem w tys. USD 1 088 940 1 186 660 1 006 430 512 710 290 103
Rotacja aktywów razem 0,47 0,40 0,36 0,57 0,86

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $514 800K ÷ $1 088 940K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022