Lakeland Financial Corp. (LKFN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 125 164 117 444 103 876 107 385 98 944
Aktywa razem w tys. USD 6 432 370 6 557 320 5 830 440 4 946 740 4 875 250
Operacyjny ROA 1,95% 1,79% 1,78% 2,17% 2,03%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $125 164K ÷ $6 432 370K
= 1,95%


Analiza porównawcza

2022