Lakeland Financial Corp. (LKFN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 449 410 1 527 770 1 928 120 2 037 440 1 726 390 1 646 640 1 302 080 921 533
Należności w tys. USD 22 822 20 733 19 448 17 674 17 780 17 056 19 355 18 761
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 666 330 5 623 530 5 897 930 5 813 030 5 492 550 5 473 540 5 309 250 5 128 260
Wskaźnik płynności szybkiej 0,26 0,28 0,33 0,35 0,32 0,30 0,25 0,18

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 449 410K + $22 822K) ÷ $5 666 330K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022/Q3