Lakeland Financial Corp. (LKFN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 363 420 2 037 440 921 533 643 536 612 474
Należności w tys. USD 27 994 17 674 18 761 15 391 15 518
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 760 810 5 813 030 5 128 260 4 315 420 4 330 950
Wskaźnik płynności szybkiej 0,24 0,35 0,18 0,15 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 363 420K + $27 994K) ÷ $5 760 810K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022