Lakeland Financial Corp. (LKFN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 363 420 1 449 410 1 527 770 1 928 120 2 037 440 1 726 390 1 646 640 1 302 080
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 760 810 5 666 330 5 623 530 5 897 930 5 813 030 5 492 550 5 473 540 5 309 250
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,26 0,27 0,33 0,35 0,31 0,30 0,25

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 363 420K) ÷ $5 760 810K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022/Q4