Lakeland Financial Corp. (LKFN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 281 429 237 939 239 946 260 207 239 080
Property, plant and equipment w tys. USD 58 097 59 309 59 298 60 154 58 097
Rotacja aktywów trwałych 4,84 4,01 4,05 4,33 4,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $281 429K ÷ $58 097K
= 4,84


Analiza porównawcza

2022