Lakeland Financial Corp. (LKFN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 237 939 239 946 260 207 239 080 201 707
Aktywa razem w tys. USD 6 557 320 5 830 440 4 946 740 4 875 250 4 682 980
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $237 939K ÷ $6 557 320K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021