Lamar Advertising Co (LAMR)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 387 725 243 021 371 746 304 867 317 311
Kapitał własny w tys. USD 1 217 090 1 202 770 1 180 310 1 131 780 1 103 490
ROE 31,86% 20,21% 31,50% 26,94% 28,76%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $387 725K ÷ $1 217 090K
= 31,86%


Analiza porównawcza

2021