Lamar Advertising Co (LAMR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 519 072 401 081 510 500 467 789 450 703
Aktywa razem w tys. USD 6 047 490 5 791 440 5 941 160 4 544 640 4 214 340
Operacyjny ROA 8,58% 6,93% 8,59% 10,29% 10,69%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $519 072K ÷ $6 047 490K
= 8,58%


Analiza porównawcza

2021