Lamar Advertising Co (LAMR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 79 355 91 686 115 878 99 788 87 569 68 726 43 046 121 569
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 826 45 077 36 127 18 902 20 202 22 055 25 702 18 147
Należności w tys. USD 294 840 303 323 255 641 269 917 262 661 257 412 218 603 240 854
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 643 829 691 412 571 669 662 965 606 555 544 776 516 435 547 872
Wskaźnik płynności szybkiej 0,63 0,64 0,71 0,59 0,61 0,64 0,56 0,69

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($79 355K + $30 826K + $294 840K) ÷ $643 829K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022/Q3