Lamar Advertising Co (LAMR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 99 788 121 569 26 188 21 494 115 471
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 902 18 147 29 051 106 599 103 349
Należności w tys. USD 269 917 240 854 254 930 235 576 201 699
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 662 965 547 872 672 808 455 035 325 994
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,69 0,46 0,80 1,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($99 788K + $18 902K + $269 917K) ÷ $662 965K
= 0,59


Analiza porównawcza

2021