Lamar Advertising Co (LAMR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 52 619 79 355 91 686 115 878 99 788 87 569 68 726 43 046
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 894 30 826 45 077 36 127 18 902 20 202 22 055 25 702
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 726 037 643 829 691 412 571 669 662 965 606 555 544 776 516 435
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,11 0,17 0,20 0,27 0,18 0,18 0,17 0,13

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($52 619K + $26 894K) ÷ $726 037K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022/Q4