Lamar Advertising Co (LAMR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 99 788 121 569 26 188 21 494 115 471
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 902 18 147 29 051 106 599 103 349
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 662 965 547 872 672 808 455 035 325 994
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,26 0,08 0,28 0,67

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($99 788K + $18 902K) ÷ $662 965K
= 0,18


Analiza porównawcza

2021