Lamar Advertising Co (LAMR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 52 619 99 788 121 569 26 188 21 494
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 894 18 902 18 147 29 051 106 599
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 726 037 662 965 547 872 672 808 455 035
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,11 0,18 0,26 0,08 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($52 619K + $26 894K) ÷ $726 037K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022