Lamar Advertising Co (LAMR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 388 607 380 570 310 169 363 669 420 519
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 662 965 547 872 672 808 455 035 325 994
Wskaźnik płynności bieżącej 0,59 0,69 0,46 0,80 1,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $388 607K ÷ $662 965K
= 0,59


Analiza porównawcza

2021