Lamar Advertising Co (LAMR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 364 552 388 607 380 570 310 169 363 669
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 726 037 662 965 547 872 672 808 455 035
Wskaźnik płynności bieżącej 0,50 0,59 0,69 0,46 0,80

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $364 552K ÷ $726 037K
= 0,50


Analiza porównawcza

2022