Lamar Advertising Co (LAMR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 667 288 576 507 0 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 19 643 16 429 12 017 14 974 21 246
Rotacja zobowiązań 33,97 35,09 0,00 0,00 0,00

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $667 288K ÷ $19 643K
= 33,97


Analiza porównawcza

2022