Lamar Advertising Co (LAMR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 576 507 0 0 0 0
Zobowiązania handlowe w tys. USD 16 429 12 017 14 974 21 246 17 961
Rotacja zobowiązań 35,09 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $576 507K ÷ $16 429K
= 35,09


Analiza porównawcza

2021