Lamar Advertising Co (LAMR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 787 400 1 568 860 1 753 640 1 627 220 1 541 260
Property, plant and equipment w tys. USD 1 337 270 1 281 850 1 349 120 1 295 050 1 214 140
Rotacja aktywów trwałych 1,34 1,22 1,30 1,26 1,27

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 787 400K ÷ $1 337 270K
= 1,34


Analiza porównawcza

2021