Lamar Advertising Co (LAMR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 787 400 1 568 860 1 753 640 1 627 220 1 541 260
Aktywa razem w tys. USD 6 047 490 5 791 440 5 941 160 4 544 640 4 214 340
Rotacja aktywów razem 0,30 0,27 0,30 0,36 0,37

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 787 400K ÷ $6 047 490K
= 0,30


Analiza porównawcza

2021