Lamar Advertising Co (LAMR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 6,62 6,51 6,88 6,91 7,64
Rotacja zobowiązań 35,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 16,31

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 55,12 56,04 53,06 52,84 47,77
Cykl zobowiązań dni 10,40

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 1,34 1,22 1,30 1,26 1,27
Rotacja aktywów razem 0,30 0,27 0,30 0,36 0,37