Kilroy Realty Corp. (KRC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 565 334 239 105 222 323 186 078 206 508
Aktywa razem w tys. USD 21 166 800 10 000 700 8 900 090 7 765 710 6 802 840
Operacyjny ROA 2,67% 2,39% 2,50% 2,40% 3,04%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $565 334K ÷ $21 166 800K
= 2,67%


Analiza porównawcza

2021