Kilroy Realty Corp. (KRC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 272 371 233 032 357 514 883 104 375 702 545 192 681 908 759 472
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 65 096 65 554 57 338 0 60 063 26 815 9 753 10 193
Należności w tys. USD 458 872 448 817 433 002 840 102 405 943 394 248 383 325 398 665
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 571 197 492 406 534 063 1 649 550 571 643 551 362 536 658 799 706
Wskaźnik płynności szybkiej 1,39 1,52 1,59 1,04 1,47 1,75 2,00 1,46

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($272 371K + $65 096K + $458 872K) ÷ $571 197K
= 1,39


Analiza porównawcza

2022/Q3