Kilroy Realty Corp. (KRC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 370 926 441 552 759 472 87 142 73 383
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 10 193 18 724 0
Należności w tys. USD 472 783 420 051 398 665 364 426 287 183
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 859 030 824 777 799 706 776 458 631 845
Wskaźnik płynności szybkiej 0,98 1,04 1,46 0,61 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($370 926K + $0K + $472 783K) ÷ $859 030K
= 0,98


Analiza porównawcza

2022