Kilroy Realty Corp. (KRC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 233 032 357 514 883 104 375 702 545 192 681 908 759 472 874 082
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 65 554 57 338 0 60 063 26 815 9 753 10 193 12 807
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 492 406 534 063 1 649 550 571 643 551 362 536 658 799 706 579 320
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,61 0,78 0,54 0,76 1,04 1,29 0,96 1,53

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($233 032K + $65 554K) ÷ $492 406K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022/Q2