Kilroy Realty Corp. (KRC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 387 671 499 646 370 926 272 371 233 032 357 514 441 552 375 702
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 442 63 622 0 65 096 65 554 57 338 0 60 063
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 520 358 563 928 859 030 571 197 492 406 534 063 824 777 571 643
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,79 1,00 0,43 0,59 0,61 0,78 0,54 0,76

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($387 671K + $23 442K) ÷ $520 358K
= 0,79


Analiza porównawcza

2023/Q2