Kilroy Realty Corp. (KRC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 370 926 441 552 759 472 87 142 73 383
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 10 193 18 724 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 859 030 824 777 799 706 776 458 631 845
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,43 0,54 0,96 0,14 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($370 926K + $0K) ÷ $859 030K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022