Kilroy Realty Corp. (KRC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 883 104 759 472 87 142 73 383 78 323
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 10 193 18 724 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 649 550 799 706 776 458 631 845 495 459
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,54 0,96 0,14 0,12 0,16

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($883 104K + $0K) ÷ $1 649 550K
= 0,54


Analiza porównawcza

2021